Περιστατικά πριν & μετά

Δείτε το πριν και το μετά στα κλινικά περιστατικά του οδοντιατρείου μας!

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε το πριν και το μετά από επιλεγμένα κλινικά περιστατικά. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στις φωτογραφίες για να δείτε αναλυτικότερα την κάθε φωτογραφία του περιστατικού. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα σχετικά με τις υπηρεσίες του οδοντιατρείου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με έντονες κάμψεις και παράπλευρη ανατομία

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με παράπλευρη ανατομία και συντηρητική επεξεργασία

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με περίπλοκη εσωτερική ανατομία

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με συντηρητική διάνοιξη και επεξεργασία

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με κάμψεις

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με παράπλευρους ριζικούς σωλήνες

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με μορφολογία δίκην C

Συντηρητική επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας με εσωτερική απορρόφηση και κάμψεις

Αρχική θεραπεία με πολύπλοκη εσωτερική ανατομία

Εκλεκτική συντηρητική επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας στην άπω ρίζα κάτω γομφίου

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με ιδιαίτερη ανατομία στην εγγύς παρειακή ρίζα

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία με ενδιαφέρουσα ανατομία