Συζητήστε μαζί μας το περιστατικό σας

Συζητήστε μαζί μας το περιστατικό σας.

Σε πολλά ενδοδοντικά περιστατικά υπάρχει πολυπλοκότητα και δυσκολία στην εκπόνηση σχεδίου θεραπείας ή παρουσιάζονται ανεπιθύμητα συμβάματα κατά την εκτέλεση τους. Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τα στοιχεία του περιστατικού σας - ακτινογραφίες, κλινική εικόνα, ιστορικό - τα οποία θα εκτιμήσω προσωπικά στον λογαριασμό μου και λίαν συντόμως θα σας στείλω την άποψη μου σχετικά με την αντιμετώπιση και διαχείριση του περιστατικού. Κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θα μοιραστείτε ΔΕΝ θα αναρτηθεί σε οποιοδήποτε ιστότοπο ή χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Συζητήστε μαζί μας το περιστατικό σας
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη τιμή στο πεδίο αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη τιμή στο πεδίο αυτό.
Παρακαλώ επισυνάψτε το αρχείο ή τα αρχεία ακτινογραφίας σας
Σύρετε ή επιλέξτε κάποιο αρχείο {{ file1.name }}
Σύρετε ή επιλέξτε κάποιο αρχείο {{ file2.name }}
Σύρετε ή επιλέξτε κάποιο αρχείο {{ file3.name }}
Σύρετε ή επιλέξτε κάποιο αρχείο {{ file4.name }}
Σύρετε ή επιλέξτε κάποιο αρχείο {{ file5.name }}

Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη τιμή στο πεδίο αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη τιμή στο πεδίο αυτό.
Παρακαλώ εισάγετε μια έγκυρη τιμή στο πεδίο αυτό.
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό!